Therapie bij Fysio Twenterand in Vriezenveen en Westerhaar

Mobiel zijn en lekker kunnen bewegen zijn belangrijke factoren voor kwaliteit van leven. Wanneer bewegen moeilijk gaat of pijnlijk is, kan fysiotherapie uitkomst bieden. De behandeling is gericht op het herstel van het functioneren van het houdings- en bewegingsapparaat in het dagelijks leven.

De fysiotherapiebehandeling

We voeren eerst een onderzoek uit om vast te stellen wat uw klachten veroorzaakt. Na het stellen van een fysiotherapeutische diagnose wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit bewegingstherapie en massage, maar we kunnen ook gebruik maken van warmte-/koudetherapie, elektrotherapie.

Een belangrijk onderdeel is de pre- en postoperatieve begeleiding, onder meer bij orthopedische chirurgie. Bij alle behandelmethoden die we toepassen, streven we naar het vinden van een balans tussen belasting en belastbaarheid. Het geven van advies en informatie over de klacht maakt standaard deel uit van onze behandeling.

Bij Fysio Twenterand maken we het uiteindelijk mogelijk dat iedereen binnen zijn eigen vermogen optimaal kan bewegen. Want soepel bewegen is optimaal leven.

Wilt u meer informatie over onze behandelingen of direct een afspraken maken voor fysiotherapie in Vriezenveen of Westerhaar?

Fysiofitness

Fysiofitness

Het doel van fysiotraining is het lichamelijk belastingsniveau te behouden of te verhogen. Veelal is het een vervolgtraject voor mensen die een fysiotherapeutische behandeling hebben afgerond, maar ook wanneer u wilt afvallen of de drempel tot het fitnesscentrum te groot is. Om u voldoende aandacht te kunnen geven houden we de groepen klein (maximaal 6 personen). 

De kosten voor fysiofitness zijn € 20 per maand, waarbij u 1 keer per week een uur traint met begeleiding. De kosten zijn bewust laag gehouden omdat we deze vorm van fitness laagdrempelig willen houden, zodat iedereen de kans krijgt om te sporten.

Beweegprogramma diabetes type II

Beweegprogramma diabetes type II

Voeding, medicatie en bewegen zijn de drie belangrijke elementen bij de behandeling van diabetes. Bewegen stabiliseert de suikerspiegel, verbetert de werking van insuline, verbetert de conditie en heeft een positieve invloed op uw lichaamsgewicht.

Fysio Twenterand biedt mensen met diabetes type II de mogelijkheid om hun conditie te verbeteren door middel van een diabetes beweegprogramma. Doel hiervan is om een actieve levensstijl te ontwikkelen, te leren omgaan met de bloedsuikerspiegel bij inspanning en om weer vertrouwen te krijgen in het eigen lichaam.

Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie

Thuiszorgfysiotherapie houdt zich bezig met het bewegend functioneren van ouderen in de thuissituatie. Binnen Fysiotherapie Twenterand is Annette Uijterschout hierin gespecialiseerd. Een belangrijk probleem dat zich bij ouderen kan voordoen is verminderde mobiliteit. Het is bewezen dat verminderde fitheid bij ouderen leidt tot verminderde zelfredzaamheid waardoor de zorgbehoefte toeneemt. 

Om deze spiraal te doorbreken biedt de thuiszorgfysiotherapeut een speciaal trainingsprogramma aan. Dit programma bestaat uit mobiliserende, spierversterkende en balansverhogende oefeningen, met als doel de oudere fitter en zelfstandiger te maken. Het programma wordt thuis aangeboden, zodat de cliënt het geleerde ook direct zelf kan toepassen.

Ontspanningstherapie

Ontspanningstherapie

Met ontspanning kunt u zélf leren spanning in uw lichaam te herkennen en daar iets aan te doen. Meestal werken wij met de methode Jacobson, waarbij u spieren eerst aanspant en daarna de ontspanning bij het loslaten van spieren leert voelen. 

Wanneer deze methode voor u niet geschikt is, zijn er nog vele andere mogelijkheden om te leren ontspannen of ontspanning te leren voelen. Bij al deze methoden wordt uw lichaamsbesef beter en leert u, door u te concentreren op het lichaam, ook geestelijk te ontspannen.

Ontspanningstherapie kan nuttig zijn bij:

  • Alle stressgerelateerde nek- en rugklachten
  • Chronische pijn
  • Fybromyalgie
  • Moeite met lichamelijke ontspanning
Echografie

Echografie

Echografie is voor fysiotherapeuten een perfect middel om op betrouwbare wijze afwijkingen aan het bewegingsapparaat vast te stellen. Hierbij kan men denken aan spier- of botaandoeningen van de schouder, elleboog, hand, pols, heup, knie en enkel. Echografie is pijnloos en niet schadelijk.

Bij echografie wordt gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidsgolven. De uitgezonden geluidsgolven worden door het weefsel in het lichaam teruggekaatst en het geluid wordt vervolgens door de computer in een elektrisch signaal omgezet. Door het gebruik van echografie kan sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het juiste behandelbeleid worden gestart. Daarnaast kunnen we hiermee tijdens de behandelingen de ontwikkeling van de aandoening bekijken en zo nodig het behandelplan aanpassen.

Shockwave therapie

Shockwave therapie

Met ShockWave wordt een therapeutische herstelschade aangericht op de gevoelige plek. ShockWave therapie  is een soort ‘vergruismethode’ (vergelijkbaar met de niersteenvergruizer, maar minder pijnlijk). Op deze manier kunnen bijvoorbeeld verkalkingen die een beweging beperken, vergruisd worden. Alleen het te behandelen geïrriteerde weefsel wordt geprikkeld of vergruisd. Alle tussenliggende gezonde weefsels worden ongemoeid gelaten. 

Meestal is de dosis afgestemd op uw gevoelswaarde. Soms, om de reactie te verbeteren, gaan we iets over de pijngrens. Dit kan, afhankelijk van uw gevoeligheid, pijn en zwelling ter plekke veroorzaken. De ShockWave behandeling duurt relatief kort vanwege de enorme energie-impact.

Cool 2B fit

Cool 2B fit

Fysio Twenterand biedt Cool 2B Fit aan. Op een ‘Coole’ manier samenwerken aan een gezond gewicht. Cool 2B Fit is een sportief en gevarieerd programma voor kinderen met overgewicht. Een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dit in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders/verzorgers. Met het programma Cool 2B Fit kunnen kinderen samen met hun ouders, onder deskundige begeleiding, verandering brengen in hun leefpatroon. De gemeente Twenterand ondersteunt het project. De cursus wordt grotendeels door de meeste zorgverzekeraars vergoed, de deelnemers wordt om een kleine eigen bijdrage gevraagd. Opgeven is mogelijk via de website www.cool2bfit.nl of bij Fysio Twenterand.

Locatie van het programma: Berkhof Sport & Bewegen, Dalweg 20 Westerhaar 

Kinderteam Twenterand

Kinderteam Twenterand

Het Kinderteam Twenterand is een unieke samenwerking tussen verschillende disciplines in de gemeente Twenterand.

Door onze kennis en vaardigheden met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen te bundelen in een kinderteam, zijn we in staat om sneller en effectiever tot onderzoek, advies en/ of behandeling te komen.

Wanneer u vragen hebt over uw kind, dan kunnen de medewerkers van het Kinderteam Twenterand deze mogelijk beantwoorden. Een logopedist, een kinderoefentherapeut, een kinderfysiotherapeut, een GZ psycholoog en een ergotherapeut hebben een screenings methodiek ontwikkeld. Het is de bedoeling dat uw kind in één middag gescreend wordt door de therapeuten en daarop volgt een gezamenlijk passend advies voor een vervolgtraject.

Zie voor verder info: www.kinderteamtwenterand.nl

 

ParkinsonNet

ParkinsonNet

U komt in aanmerking voor groepsbehandeling Parkinson als bij U de ziekte van Parkinson is geconstateerd (of atypische parkinsonisme) en u problemen ervaart bij het lopen, gaan staan oef liggen, de balans, uw houding of uw conditie.

Voorwaarde is wel dat u zelfstandig moet kunnen lopen (met of zonder hulpmiddel).

Waarom ParkinsonNet?

- Verminderen van de door u ervaren beperkingen en problemen a.g.v. Parkinson. Samen met u worden uw doelen zo concreet mogelijk vastgesteld.

- Ontwikkelen en/of handhaven van een actieve levensstijl, waarbij gezocht wordt naar de voor u geschikte bewegingsactiviteiten.

- lotgenotencontact

Wat?

De groepsbehandeling wordt voorafgegaan door een individuele intake. Daarbij zullen testen worden afgenomen die voorgeschreven zijn door ParkinsonNet.

Het programma bestaat uit 2 delen:

Een gezamenlijk deel, waarbij afwisselend aandacht wordt besteed aan de verschillende problemen. Hierbij komen voorlichting; het oefenen van ADL-vaardigheden zoals b.v. opstaan uit stoel, omdraaien in bed etc. en het delen van ervaringen aan bod.

Een individueel deel waarbij in een circuit gewerkt wordt aan conditie, balans, looptraining en krachttraining.

Er wordt afgesloten met een kort spel/sportelement, dan wel grondgymnastiek (op de mat).

Ook valpreventie/ hoe weer overeind komen na een val, komt hierbij aan bod.

Annet Uijterschout is aangesloten bij het ParkinsonNet en krijg de verwijzingen via neuroloog, huisarts of parkinsonverpleegkundige. Samenwerking met de verschillende disciplines (ergotherapie; logopedie; en evt psycholoog) zorgen voor een optimale behandeling afgestemd op de individuele client/patient.

Frequentie en duur

De groepsbehandeling vindt 1x/week plaats en duurt een uur (woensdag 16.30-17.30 uur)

Na 3 maanden volgt een evaluatie of en welke behandeling gewenst is. Dit kan betekenen: doorgaan met de groep, maar ook overgaan naar of tegelijkertijd individuele therapie.

Dry needling

Dry Needling

Dry Needling is een nieuwe behandelmethode die is komen overwaaien vanuit Canada en wordt onderhand al weer jaren toegepast binnen de Nederlandse fysiotherapie.

Dry Needling is gericht op klachten van het bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door triggerpoints (pijnpunten, "knopen") in de spieren van het lichaam.

Met Dry Needling worden de spierverhardingen ontspannen door middel van het gericht aanbrengen van één dunne, flexibele naald in een spier. Dry Needling werkt dus direct in op de spier.

Het aanraken van een triggerpoint kan een plotselinge, scherpe pijn veroorzaken die eventueel uitstraalt. Deze uitstraling kan in een ander en groter gebied dan de oorspronkelijke pijnplaats zorgen voor tintelingen en/of een brandende of scherpe pijnlijk gevoel.

De behandeling van de Dry Needling is gericht op het tot rust brengen van de scherpe pijnlijke triggerpoints.

Wat doet de fysiotherapeut/dry needler in de eerste behandeling?

Door middel  van een gesprek en onderzoek probeert de dry needler eerst uw klachten te analyseren. Vervolgens worden de spieren onderzocht die deze pijn zouden kunnen veroorzaken. Er wordt specifiek in de spieren gezocht naar spierverhardingen, die vaak drukpijnlijk zijn en aanvoelen als een plaatselijke verdikking.

Hoe ervaart u de behandeling?

Het inbrengen van de dry-needling naald voelt u nauwelijks. Pas als "de knoop" in uw spier geraakt wordt, treedt er een korte schrikreactie op die we de "twitch respons" noemen. De spieren rondom het triggerpoint kunnen dan kort aanspannen hetgeen een lichte schok en een tijdelijk krampgevoel geeft. Deze reactie gaat gepaard met een lokale pijn die eventueel uitstraalt. Hierna ontspannen de spieren weer. Als de pijn weer afzwakt of verdwenen is, wordt de naald verwijderd.

Soms komt het voor dat u wat gaat zweten en dat u zich even naar of vermoeid voelt, maar dit herstelt zich snel.

Dry Needling maakt deel uit van de totale behandeling fysiotherapie. Indien fysiotherapie onder uw aanvullende verzekering valt, dan vallen hier ook de kosten voor dry needling onder. 

FIT MAMA

Dat is waar wij als team voor staan, een Fitte Mama. Tegenwoordig hebben wij moeders een druk bestaan. We runnen een gezin, we werken, en een sociaal leven is ook fijn -en mits we nog tijd over hebben gaan we sporten. Na de bevalling doen we in no-time mee in het dagelijkse ritme en voor we het weten zijn we alweer aan het werk. Een belangrijk iets wordt nogal eens vergeten: De Mama!

Je lichaam is net 9 maanden zwanger geweest en als klap op de vuurpijl de bevalling ! Een top-prestatie. Na deze inspanning heeft je lichaam tijd nodig om te herstellen. En dat is waar wij jou graag bij helpen. Wil jij je graag weer FIT voelen, vol energie aan het werk kunnen of je oude sport hervatten, kamp je met ongemakken zoals bijvoorbeeld urineverlies, verzakkingsklachten of bekkenpijn? Doorbreek het taboe en kom op voor jezelf! Deze ongemakken hoef je niet zomaar te accepteren en ze zijn vaak goed te behandelen. Wij staan als team voor je klaar!

Over ons:

Wij zijn Team FIT MAMA, een samenwerkingsverband tussen:

Verwacht verloskundigenpraktijk Twenterand en Wierden, Bekkenfysiotherapie Stefanie Bisschop Vriezenveen, De Haere Janine Moes, bekkenfysiotherapeut & zwangerschapspilates Vroomshoop, FysioCare Pleij Maaike Jansen, bekkenfysiotherapeut en Zwangerfit Wierden, PufJuf Jeannette Zijsling, trainer/coach Zwangerfit Twenterand en Almelo, Fysiotwenterand, Marjolein Meijerink, sportfysiotherapeute Vriezenveen.